தமிழ் සිංහල English
Breaking News

இலங்கை மன்னராட்சி முறையின் கீழ் இருந்தது..!

எல்லா சமூகங்களையும் திருப்திப்படுத்தக்கூடிய அரசியல் முறையொன்று தேவையாக உள்ளது (பிரதித் தவிசாளர் சிறாஜ் மஷ்ஹூர் – நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணி ) அரசியலமைப்பு...

சமூகங்களிடையே பிளவு ஏற்பட்டால் ஆட்சியாளர்களுக்கு நிருவாகம் நடத்துவது சுலபம்..!

வல்பொல ராகுல நிறுவனத்துக்கு பொறுப்பான துறவியும் மற்றும் களனிய பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளருமான வண.கல்கந்தே தம்மானந்த தேர, டெய்லி மிரருடனான ஒரு நேர்காணலில்...

ஆற்றிலே போட்டு விட்டு குளத்திலே தேடக் கூடாது..!

திருமதி வாசுகி சிவகுமார் அவர்கள் இணைந்த வடக்கு கிழக்கு மாகாண சபையின் முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு வரதராஜபெருமாள் அவர்களைப் பேட்டி கண்டபோது எழுப்பிய...