தமிழ் සිංහල English
Breaking News

முன்னாள் அமைச்சர் நஜீப் ஏ மஜீட் தேசிய காங்கிரஸில் இணைந்தார்

முன்னாள் அமைச்சரும், கிழக்கு மாகாண முதலமைச்சருமாகிய  கிண்ணியாவைச் சேர்ந்த நஜீப் ஏ.மஜீட், தேசிய காங்கிரஸின் கொள்கையோடு பயணிக்க கட்சியின் தலைவர் ஏ.எல்.எம் அதாஉல்லாஹ் அவர்களின் முன்னிலையில் நேற்று (17) கட்சியில் இணைந்து கொண்டார்

Share this post:

Recent Posts