தமிழ் සිංහල English
Breaking News

அக்கரைப்பற்று MOH ஊடாக டெங்கு கட்டுப்படுத்தல் .!

  ( தகவல்    எம் . ஏ . றம்ஸான் )     அக்கரைப்பற்று  மாநகர சபை அறிவித்தலின் பிரகாரம்  மாநகரசபை   MOH   ஊடாக   டெங்கு கட்டுப்படுத்தும் நிகழ்வில் கலந்துகொண்ட MOH அதிகாரி மற்றும் பிரதேச  PHI  பெதுமக்கள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்

 

 

Share this post:

Recent Posts