தமிழ் සිංහල English
Breaking News

ரணில் விக்ரமசிங்க சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சை கையேற்ற மறுகனமே அம்பாரை பள்ளிவாசல் தாக்கப்பட்டது.!

எதிர்வரும் ஜனாதிபதி தேர்தலில் கோட்டாபய ராஜபக்ஷ பெரும்பான்மை மக்களின் பேராதரவுடன் வெற்றி பெறுவது உறுதியாகும். அவருடைய வெற்றியில் எவ்வித சந்தேகமும் கிடையாது. எனவே பெரும்பான்மை மக்களின் பேராதரவுடன் வெற்றிபெறுகின்ற ஜனாதிபதி ஒருவருக்கு முஸ்லிம் சமூகம் வாக்களிக்கவில்லை என்கின்ற குற்றச்சாட்டுக்கள் முஸ்லிம் சமூகத்தின் மீது சுமத்தப்பட்டுவிடக்கூடாது. அவ்வாறானதொரு வரலாற்றுத் தவறினை செய்து முஸ்லிம் சமூகம் சிக்கலுக்குள் மாட்டிவிடக் கூடாது என ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக்கட்சியின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட அமைப்பாளரும், கிழக்கு மாகாண முன்னாள் அமைச்சருமான எம்.எஸ்.சுபையிர் தெரிவித்தார்.

ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோட்டாபய ராஜபக்ஷவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து, ஏறாவூர் பிரதேசத்தில் (03) இடம்பெற்ற மக்கள் சந்திப்பின் போது உரையாற்றுகையிலே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.

அவர் தொடர்ந்தும் தெரிவிக்கையில்,

ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் ஜனாதிபதி வேட்பாளர் கோட்டாபய ராஜபக்ஷ, மற்றும் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆகியோரைச் சந்தித்து இந்த நாட்டிலே நிலைகொண்டுள்ள இனவாதத்தினை மலரப்போகின்ற புதிய ஆட்சியில் ஒழித்து, மூவின மக்களும் நிம்மதியாகவும், ஒற்றுமையுடனும் வாழக்கூடியதொரு சூழலை உருவாக்க வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம். கடந்த மஹிந்த ஆட்சியின் போது இனவாதத்தினை உருவாக்கி இந்த நாட்டினுடைய நல்லிணக்கத்தை சீர்குழைத்தவர்கள் இன்று ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் அங்கம் வகிப்பதாக அவர்கள் எம்மிடம் கூறினர்.

குறிப்பாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சியும் கோத்தாபய ராஜபக்ஷவை ஆதரிப்பதற்கு முன்வந்துள்ளது. சுதந்திரக் கட்சி கோத்தாபய ராஜபக்ஷவிடம் பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளது. அதில் இலங்கை நாட்டில் வாழுகின்ற சிறுபான்மை சமூகத்தினுடைய பாதுகாப்பு, உரிமை, கலாச்சார விடயங்கள் குறித்தும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறான விடயங்களை நாங்கள் எமது சமூகத்தின் நலன்கருதியே செய்துள்ளோம்.

தற்போது ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய தேர்தல் பிரச்சார மேடைகளில் உரையாற்றுவதற்குக்கூட இடமளியாது புறம்தள்ளப்பட்ட முஸ்லிம் அரசியல் தலைவர்கள் ஐக்கிய தேசிய கட்சியினரை உத்தமர்கள் போன்று பிரச்சாரம் செய்கின்றனர். அதுமாத்திரமல்ல நிபந்தனையற்ற ஆதரவினையும் சஜித் பிரேமதாசவுக்கு வழங்குவதற்கு முன்வந்துள்ளனர். குறிப்பாக முஸ்லிம் சமூகம் பல்வேறு பிரச்சினைகளையும், சவால்களையும் எதிர்கொண்டுள்ள இக்காலகட்டத்தில் முஸ்லிம் அரசியல் தலைவர்கள் சிறுபிள்ளைத்தனமாக செயற்பட்டுக்கொண்டிருக்கின்றனர். முஸ்லிம் சமூகத்தின் மத்தியில் அவர்களது செயற்பாடுகள் பெரும் சந்தேகங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஆட்சிக் காலத்திலேதான் சிறுபான்மை சமூகத்திற்கு எதிராக அதிகமான இனவாத செயற்பாடுகள் இடம்பெற்றுள்ளது. அதே போன்றுதான் ஐக்கிய தேசிய கட்சி கொண்டு வந்த நல்லாட்சியிலும் பல்வேறு இனவாத சம்பவங்கள் இடம்பெற்றது.  கடந்த மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆட்சியில் பேருவளை, அளுத்கம போன்ற பிரதேசங்களில் முஸ்லிம்கள் தாக்கப்பட்ட போது நாம் அந்த ஆட்சியில் அதிருப்தியுற்று நல்லாட்சி அரசாங்கத்தினை கொண்டு வந்தோம். மஹிந்த ஆட்சியில் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக இடம்பெற்ற சம்பவங்களை விட நல்லாட்சியில் பல மடங்கு சம்பவங்கள் இடம்பெற்றது.

நல்லாட்சியிலே பிரதமராக இருந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியினுடைய தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சை கையேற்ற மறுகனமே அம்பாரை பள்ளிவாசல் தாக்கப்பட்டது, அதனைத் தொடர்ந்து கண்டி திகன பிரதேசங்கள் மிக மோசமாக தாக்கப்பட்டது. அப்போது சஜித் பிரேமதாச முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்தோ அல்லது ஆறுதல் கூறியோ ஒரு வார்த்தையேனும் பேசவில்லை.

அதுமாத்திரமல்ல அக்கட்சியில் உள்ள பல அமைச்சர்களும், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலரும் முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு எதிரான துவேச கருத்தினை வெளிப்படுத்திக்கொண்டே இருந்தனர். இனவாதிகள் நிறைந்திருக்கின்ற ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் முஸ்லிம் அரசியல் தலைவர்கள் ஒட்டிக்கொண்டு தமது சுயநல அரசியல் தேவைகளுக்காக சமூகத்தை பிழையாக வழிநடாத்திக் கொண்டிருக்கின்றனர் எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.

Share this post:

Recent Posts